ژوئن 22, 2024

عوامل مؤثر بر رنگ مو

از اعماق تاریخ، انسان مجذوب تغییر رنگ موی خود بوده است. از حنا و زعفران در مصر باستان تا رنگ‌های شیمیایی امروزی، میل به تغییر رنگ […]