فیشیال پوست

فیشیال-پوست-یاسمن-بیوتی-کلینیک-زیبایی

فیشیال پوست چیست؟

فیشیال پوست چیست و مراحل انجام آن کدامند؟

فیشیال پوست یکی از روش های جدید آرایشی برای نگهداری از پوست استک که سبب روشن تر شدن پوست و حفظ جوانی و زیبایی آن می شود.

مزایای فیشیال چیست؟

_با یک جلسه آن به چند هدف درمانی و مراقبتی پوست خواهید رسید.

-پاکسازی پوست از آلودگی های محیط و رادیکال های آزاد؛

-ماساژ صورت باعث ایجاد احساس آرامش و رها شدن از اضطراب می شود.